Index | ITM |Legislatie | Formulare | Tematici de control | Contact

 

Modele orientative de formulare ce pot fi folosite de angajatori in vederea aplicarii prevederilor

Codului Muncii (Legea nr.53/2003)

 

Acestea pot fi avute in vedere de angajatori si adaptate in functie de situatia concreta la care se raporteaza.

            Prezentele modele nu au un caracter obligatoriu.

 

            Simpla completare a formularelor de mai jos, nu il absolva pe angajator de raspunderea juridica prevazuta in Codul Muncii. Din acest punct de vedere am considerat ca aceste formulare au doar un caracter orientativ in activitatea practica.

            In unele situatii, cum sunt cele de la punctele 11,15 si 16, incetarea contractului individual de munca fara respectarea prevederilor Codului Muncii, in sensul efectuarii cercetarii prealabile si cercetarii disciplinare prealabile si nementionarea aspectelor cu privire la acestea in deciziile de incetare, poate duce la anularea de catre instanta de judecata a deciziei de incetare.

            De asemenea, aplicarea sanctiunilor fara cercetarea disciplinara prealabila este nula de drept.

 

            1) Procedura precontractuala referitoare la obligarea angajatorului de a informa salariatul cu privire la clauzele ce urmeaza a fi inscrise in contractul individual de munca: Minuta de informare la angajare .

             2)  Procedura de modificare a clauzelor contractului individual de munca:

            a) Minuta de informare a angajatorului cu privire la clauzele din contractul individual de munca,pe care doreste sa le modifice;

            b) Model de act aditional de modificare a contractului individual de munca prin acordul partilor .

 

            NOTA : In situatia in care modificarea intervine asupra elementului salariu,iar salariatul in cauza este salarizat cu salariul minim obligatoriu pe economia nationala,iar guvernul intervine cu o modificare a salariului minim brut obligatoriu,modificarea se face prin emiterea unei decizii de modificare a salariului,fara a mai fi nevoie de act aditional.

            De asemenea,in situatia in care prin negocieri colective la nivel de unitate sunt mentionate clauze de modificare a salariului pe transe,in perioada de 12 luni luni de executare a contractului colectiv de munca,care este obligatoriu intre parti si isi produce efectele asupra intregului personal salariat,modificarea salariului se va face prin decizie,in care se va mantiona textul din contractul colectiv de munca,care face referire la modificarea salariului.

          Pentru toate categoriile de angajatori care potrivit art.8 din Legea nr. 130/1999 privind “unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca”, au obligatia de a inregistra contractele individuale de munca la Inspectoratele Teritoriale de Munca, in toate modelele la rubrica privind numarul si data contractului individual de munca, se va mentiona numarul si data de inregistrare  a contractului la Inspectoratul Teritorial de Munca.

            Formularul de contract individual de munca aprobat prin Ordinul MMSS nr.64/28.02.2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca (M.Of. 139/04.03.2003), modificat prin Ordinul MMSS 76/11.03.2003 (M.Of.159/12.03.2003), este obligatoriu pentru toate categoriile de angajatori (institutii publice, unitati bugetare, societati comerciale, entitati cu caracter non-profit, persoane fizice care practica profesiuni libere si asociatii, fundatii si alte categorii de angajatori care nu au personalitate juridica).

 

 

 

 

 


 © 2002-2008 Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta

Site creat si administrat de Razvan C.